แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน

  แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564
  strategy56-59
  (ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน พ.ศ. 2564 - 2568
  strategy53-56

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png1.png
  03 กรกฎาคม 2565