ศทส. เปิดตัวรถติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (FAST01) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพติดตามสถานการณ์น้ำ ...

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน เปิดตัวรถติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (FAST01) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพติดตามสถานการณ์น้ำแบบเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าตึกศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
 
รถติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (FAST01) เป็นการปรับปรุงรถตู้โดยออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์น้ำ และเป็นห้องปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่ ที่พร้อมนำเสนอข้อมูลจากพื้นที่จริงเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านเครือข่าย (Video Streaming) ระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM และ วิทยุสื่อสารผ่าน Mobile Application ระบบนำเสนอสัญญาณภาพและเสียง พร้อม Drone บินตรวจการ ระบบแม่ข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
 
ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการติดตามสถานการณ์น้ำนอกพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ รวมถึงรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
ภาพข่าว: Fanpage รอบรั้วชลประทาน