ผอ.ทส.ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และควบคุมระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) ผ่าน facebook เพจรอบรั้วชลประทาน โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ คลองญี่ปุ่นเหนือ (โรงเรียนวัดทรงกระเทียม) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี