ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมยินดีกับผู้บริหารเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิริพล รักษนาเวศ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และ นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี ณ กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
01
01