ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศทส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ กรมชลประทาน สามเสน

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิดกรมชลประทาน