ผอ.ทส. ผชช.สส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม “พี่บี้ชวนวิ่ง”

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมกิจกรรม “พี่บี้ชวนวิ่ง” จัดโดยชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพกรมชลประทาน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามหน้าอาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

#ictrid