การประชุมเพื่อนำเสนอภารกิจในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอภารกิจในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย นายนรเศรษฐ สองทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ผส.ชป. 1-17 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ