คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1090/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 3 ราย 1.นายเอนก ก้านสังวอน 2.นายณัฐพล วุฒิจันทร์ 3.นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี)

  moac1090 64

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png2.png3.png
  13 สิงหาคม 2565