คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 274/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (จำนวน 4 ราย)

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 274/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 4 ราย

  1.นายชุตินทร เพ็ชรไชย

  2.นายพงศธร ศิริอ่อน

  3.นายสมพร อารยชาติสกุล

  4.นายวัชระ เสือดี

  anno 274 64

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png3.png
  28 มกราคม 2565