คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 308/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ 2.นายเกรียงศักดิ์ อัฐวงศ์ 3.นางสาวดารุณี สายยศ 4.นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต)

  k 308 64web

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : [email protected]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png1.png3.png5.png5.png7.png
  03 สิงหาคม 2564