คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 54/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 4 ราย 1.นายกฤช กลมกล่อม 2.นายมานัส เร่งสูงเนิน 3.นายเจษฎา พวงผกา 4.นายฐิติกร แสงโสภา)

  k 54 64web

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png3.png0.png
  13 สิงหาคม 2565