คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 258/2563 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 10 ตำแหน่ง)

          คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 258/2563 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง (จำนวน 10 ตำแหน่ง) 

          กรมชลประทาน

           1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)

          กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

           2. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง)

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

         สำนักงานชลประทานที่ 5

           4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 5)

         สำนักงานชลประทานที่ 8

           5. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8)

         สำนักงานชลประทานที่ 15

           6. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 15)

         สำนักวิจัยและพัฒนา

           7. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา

         สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

           8. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ (ด้านสำรวจ)

        สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

           9. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ)

        กองแผนงาน ส่วนแผนงาน

         10. วิศวกรชลประทาน

       ดาวน์โหลดสำสั่ง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565