คำสั่ง ศทส. ที่ 6/1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)

  6 1 2563

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png4.png1.png
  27 พฤศจิกายน 2564