คำสั่ง ศทส. ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  27 11 2562 3

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png8.png
  29 มกราคม 2565