คำสั่ง ศทส. ที่ ข 6/7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

  31 10 2561 6 7

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png3.png
  29 มกราคม 2565