คำสั่ง ศทส. ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้พยากรณ์ในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่

  31 10 2561 6 7

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565