บส.ทส. เป็นผู้แทนศูนย์ฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดตัวกลุ่มไลน์ : HR RID NETWORKS และประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี ผู้แทนจากสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมกรมชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพ และประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM

  นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปรับตัวในการปฏิบัติงานรับวิถี New Normal โดยได้เปิดตัวกลุ่มไลน์ : HR RID NETWORKS ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีประสบการณ์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในประเด็นต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมชลประทาน ให้มีความชัดเจน และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกของกลุ่มไลน์ : HR RID NETWORKS นั้น ต้องดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการสำนัก/กอง ของกรมชลประทาน และสมาชิกของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เท่านั้น การประชุมครั้งนี้ยังได้มีจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "หลักเกณฑ์การพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูล" ร่วมกับสมาชิกไลน์ HR RID NETWORKS เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน อีกด้วย

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png3.png
  03 กรกฎาคม 2565