ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้แทนสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความยุติธรรม เพื่อกรมชลประทานจะได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรต่อไป ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png4.png2.png
  27 พฤศจิกายน 2564