ประชุมคณะทำงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

        วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายณรงค์พล แสงธีรกิจ หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม นายณัฐวุฒิ แสงคำ หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ ๑ (สามเสน) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เพื่อหารือในรายละเอียดการจัดงานเกษียณอายุราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ชั้น 3 อาคารสโมสร กรมชลประทาน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png5.png0.png
  27 พฤศจิกายน 2564