ฝบท.ทส.ร่วมการประชุมเพื่อติดตามแผนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการสายงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละสายงานด้านวิชาการ

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามแผนการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการสายงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละ สายงานด้านวิชาการ ผ่านระบบ​เครือข่าย​ VDO Conference โดยมีผู้บริหารสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม​ ตามแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ในลักษณะกรอบตำแหน่งสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรองอธิบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน​ กรุงเทพ​ฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png4.png8.png4.png4.png3.png
  27 พฤศจิกายน 2564