ฝบท.ทส.ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567)

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
   

   

            วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวระเบียบ สุขมุข หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) โดยมีนายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565