ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในหัวข้อ "รู้แล้วรอด"

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. น.ส.ปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ในหัวข้อ "รู้แล้วรอด" ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการลาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565