ฝบท.ทส.ร่วมระชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วไป

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวระเบียบ สุขมุข หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png9.png
  29 มกราคม 2565