เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

             วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ตามที่รัฐบาลได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี... มีแล้วแบ่งปัน” “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี... วิถีไทยในแบบพ่อ” มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การบริการประชาชนและฝึกอาชีพ และการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง/ท้องถิ่น โดยงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการร่วมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรให้เกิดแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ในการนี้กรมชลประทานจึงได้ร่วมส่งข้าราชการเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักเครื่องจักรกลร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมชมงานในครั้งนี้

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565