ประชุม MA ตู้ชุมสายโทรศัพท์ปากเกร็ด กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 14 ม.ค. 2565  นายอำพล โพธิ์เกษม หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด)  และกรรมการ ประชุม MA ตู้ชุมสายโทรศัพท์ปากเกร็ด เดือนธันวาคม 2564 กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   
   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png0.png
  03 กรกฎาคม 2565