ประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผล

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น.  นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม  และ นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม  ประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผล ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

   

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png1.png
  03 กรกฎาคม 2565