ทีมงานทค.ทส.ควบคุมระบบ VDO Conference การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการ...

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ทำการควบคุมระบบ Zoom meeting การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม อธช. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png3.png9.png
  13 สิงหาคม 2565