ทีมงานส่วนสื่อสารฯ ควบคุม ระบบ Conference การประชุมชี้แจงในการพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายปี 2565

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น. นายณรงค์พล แสงธีรกิจ หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ทำการควบคุม Conference ระบบ Zoom meeting การประชุมชี้แจงในการพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png8.png8.png3.png6.png4.png
  23 พฤษภาคม 2565