ผค.ทส. และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารฯ ทำการติดตั้งเครื่องเสียงและระบบ Conference ที่ สำนักเครื่องจักรกล

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น. นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ทำการติดตั้งเครื่องเสียงและระบบ Conference ที่ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนบบุรี

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : [email protected]
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png1.png3.png5.png3.png5.png
  03 สิงหาคม 2564