นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผสท.ทส. ร่วมประชุมกับ สบอ และ สคก. เพื่อร่าง master plan ระบบ SCADA

   

   
  image-1
  image-2
   

   

  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกัน เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงาน ( Master Plan) ระบบ SCADA กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสภาการณ์น้ำ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png5.png
  28 มกราคม 2565