เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารฯ ทดสอบระบบ VDO Conference ก่อนการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 12 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโทรคมนาคม ทำการทดสอบระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมการก่อนการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png1.png8.png
  28 มกราคม 2565