ฝ่าย ตส2.ทส. สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงและจัดเก็บสายเคเบิลโทรศัพท์ในกรมชลประทาน ปากเกร็ด

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายอำพล โพธิ์เกษม หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 ทำการประสานงาน อ.ไพศาล วรรณเกื้อ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการชลประทาน เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงและจัดเก็บสายเคเบิลโทรศัพท์ในกรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png4.png
  29 มกราคม 2565