ทีมงาน ผค.ทส.เตรียมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุ “โนอึล”

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

             วันที่ 19 กันยายน 2563 นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ทำการตรวจเช็คระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ระบบวิทยุสื่อสาร (TS3) และระบบ Conference เพื่อเตรียมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png2.png
  29 มกราคม 2565