เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารฯ ดูแลและควบคุมระบบ VDO Conference & Streaming ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทานครบรอบปีที่ 118

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 06.00 - 11.00 น. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ดูแลและควบคุมระบบ VDO Conference & Streaming ในงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทานครบรอบปีที่ 118 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน           ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png4.png
  29 มกราคม 2565