การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง งานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประชุมคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง งานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 โดยมี คณะทำงานฯ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีนายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม นายณรงค์พล แสงธีรกิจ หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม และนายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา อาคารวิชาการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

          ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกรอบแนวคิด รวมถึงแผนการดำเนินงาน และกำหนดการในการจัดงานจัดนิทรรศการการเสมือนจริง 118 ปี กรมชลประทาน พร้อมทั้งการเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องของความก้าวหน้าในการจัดนิทรรศการฯ เทคนิคการเข้าชมนิทรรศการฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png5.png
  29 มกราคม 2565