ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ VDO Conference การประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

                วันที่ 24 เม.ย. 2563 ทีมงาน ทค.ทส. ทำการควบคุมระบบ VDO Conference การประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ประสานงานฯ COVID-19 ชั้น 4 ห้องประชุม สบค. อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565