ผค.ทส.และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

            วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฎิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565