ทีมงานฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 ตรวจซ่อมโทรสาร (Fax) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน สามเสน

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

  วันที่ 13 มี.ค. 2563 ทีมงาน ตส1.ทส. ตรวจซ่อมโทรสาร (Fax) กลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น 2 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565