นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคมเป็นประธานการประชุมส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2563

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

          วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม เป็นประธานประชุมส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2563 โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565