ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

             วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสำนัก/กอง ส่วนกลาง และสำนักงานชลประทาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานมีความรู้ความเข้าในการทำงานของระบบ VDO Conference กรมชลประทาน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการช้งานได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565