ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานชลประทานครั้งที่ 1/2565

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี เป็นประธานแทนผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยผู้แทนสำนักกองที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานชลประทานครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้คณะกรรมการจากสำนัก/กองส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ และคณะกรรมการจาก สชป.ต่างจังหวัด เข้าประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อขอความเห็นชอบโครงการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมชลประทาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมชลประทาน และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png1.png
  03 กรกฎาคม 2565