ผยม.ทส.เป็นการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2564

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

  วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในการประชุมครั้งที่ 3 มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าและติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ศทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมให้แต่ละส่วนงานร่วมกันเสนอประเด็น เพื่อรวบรวมและจัดทำสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของ ศทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในตอนท้าย นายอภิสิทธิ์ ติ๋วตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมการประกวดแนวคิดคนรุ่นใหม่กรมชลประทาน RID Idea Seed Award 2021

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png7.png2.png1.png
  28 มกราคม 2565