ส่วนยุทธศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กรและการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กรและการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี และนางชุติมาศ น่วมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png4.png0.png
  13 สิงหาคม 2565