ผยม.ทส.และผู้แทนส่วนงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ รับฟังการให้คำปรึกษาเรื่องการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี นางชุติมาศ น่วมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้แทนส่วนงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับฟังการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบฟอร์มใบสมัคร และพิจารณาประเภทผลงาน ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (RID Innovation Award 2021) โดย นางสาวนฤมล เวียงวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่จากคลินิกนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png5.png0.png8.png4.png7.png
  08 ธันวาคม 2564