ส่วนยุทธศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัล รุ่นที่ 4

  61462142 1317686145049570 1886388570281738240 o
  61296612 1317686915049493 2387322971225063424 o
  61559444 1317686375049547 977630677937684480 o

   

  61333443 1317686638382854 8127804112474472448 o
  61276437 1317686498382868 2752550849589805056 o
  61529044 1317686471716204 5007573881611878400 o

   

  61873852 1317690845049100 2678800991192612864 o
  61349910 1317686431716208 289462589384032256 o
  61527957 1317685988382919 669837223968899072 o

   

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนา และมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 7 และสำนักชลประทานที่ 8 เข้าร่วมโครงการ

          การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png3.png7.png
  13 สิงหาคม 2565