ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

  image-1
  image-2
  image-3

   

         วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอัจฉรา ดาวัน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี นายราชพล หิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 305 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom โดยเชื่อมโยงสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมผ่านระบบ Application Zoom การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผน/โครงการ ที่ขอดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผน/โครงการ คำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png5.png0.png8.png6.png8.png
  08 ธันวาคม 2564