ส่วนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group)

  62239402 1322981487853369 952028468080541696 n
  61844394 1322983294519855 2558070787646947328 o
  61876222 1322983504519834 5632039066770866176 o

   

  62003424 1322981227853395 8222255318101393408 o
  62223970 1322981241186727 2051090425665552384 o
  62379919 1322981581186693 1147328611078897664 o

   

         วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ จัดโดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในที่่ประชุม ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ที่ปรึกษาด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และคณะนำเสนอแผนงาน และสรุปผลการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทาน เพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงาน และการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานฯ เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมชลประทาน ตลอดจนการจัดทำข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายจรูญ แสนสุข ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม เป็นควบคุมระบบตลอดการประชุม

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png1.png1.png9.png3.png8.png
  13 สิงหาคม 2565