ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรเชิงปฏิบัติการ

  62239402 1322981487853369 952028468080541696 n
  61844394 1322983294519855 2558070787646947328 o
  61876222 1322983504519834 5632039066770866176 o

   

  62003424 1322981227853395 8222255318101393408 o
  62223970 1322981241186727 2051090425665552384 o
  62379919 1322981581186693 1147328611078897664 o

   

         วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกรียงไกร ภูมิสิงหราช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร(ด้านวางแผนและโครงการ) เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรเชิงปฏิบัติการ จัดโดยส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนางไขแสง วิภาโตทัย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ที่ปรึกษาด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ เป็นวิทยากร และมี นางวรรณี รัตนกิจ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ นายพิชิต ขุมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์ของแต่ละสำนัก/กอง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรกรมชลประทาน เกี่ยวกับหลักการของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และกรอบการบริหารงานภาครัฐ

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png5.png2.png
  29 มกราคม 2565