ประชุมคณะทำงานจ้างที่ปรึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2

  62239402 1322981487853369 952028468080541696 n
  61844394 1322983294519855 2558070787646947328 o
  61876222 1322983504519834 5632039066770866176 o

   

  62003424 1322981227853395 8222255318101393408 o
  62223970 1322981241186727 2051090425665552384 o
  62379919 1322981581186693 1147328611078897664 o

   

         วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางไขแสง วิภาโตทัย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจ้างที่ปรึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง และดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ที่ปรึกษาด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม

         ในที่ประชุมได้มีการทบทวนรายการงานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม จากนั้นพิจารณาร่างรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) แผนการฝึกอบรม แผนการเข้าเก็บข้อมูล As-is และ Template ร่างโครงสร้างคณะทำงาน EA Working Group และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png1.png6.png2.png9.png6.png7.png
  29 มกราคม 2565