กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร ผ่านโปรแกรม Zoom

   

   
  image-1
  image-2
   

   

   
  image-1
  image-2
   

   

  วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ กล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นางสาวณัชชา ศรีทองสุข หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
   
  ในวันนี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2 หัวข้อ ดังนี้
  1. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับพื้นฐาน
  2. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PDPA for IT Management)

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : ictweb@rid.go.th
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์
  0.png2.png0.png0.png1.png2.png4.png
  03 กรกฎาคม 2565